Radim Polášek

SA-402, 4. patro, budova SA (eS Á) Pedagogické fakulty OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava - E-mailový kontakt a telefon

Pracuji jako odborný asistent na katedře Informačních a komunikačních technologií pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Zaměřuji se na hardware, počítačové sítě, tvorbu webových stránek a moderní trendy v e-Learningu.

Vypsaná témata bakalářských a diplomový prací naleznete v sekci témata vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP)


Témata kvalitikačních prací(VŠKP)

Níže jsou uvedeny pouze oblasti, ve kterých mohou být VŠKP psány. Přesnější zadání názvu VŠKP naleznete v Portále OSU nebo je na konzultaci.

Témata bakalářských prací

 • Wiki stránky
 • Osobní informační management (PIM) s využitím ICT
 • Znalostní báze
 • Knowledge management
 • Chatboti
 • Online aplikace pro podporu výuky a vzdělávání
 • Sociální sítě ve vzdělávání
 • Webové analytiky a vzdělávání
 • Možnosti, využití a návrh využití webu ve vzdělávání
 • Nové způsoby výuky tvorby webů

Témata diplomových prací

 • PIM (Personal Information Management) za pomocí ICT
 • Podpora procesu vzdělávání za pomocí PIM nástrojů v teorii a praxi
 • Wiki stránky
 • MicroLearning
 • Offline elektronické vzdělávání
 • Online testovací prostředí
 • Návrh chatbotu
 • Sociální sítě ve vzdělávání
 • Webové analytiky ve vzdělávání
 • Návrh a vytvoření vzdělávacího webu
 • Návrh a aplikace nových způsobů výuky tvorby webů

Dále se lze domluvit na dalších tématech z oblastí: MicroLearning, Wiki stránky, výuka architektury PC nebo PC sítí, hypertext, webové stránky, práce s informacemi, využití PHP, HTML, databází, webových technologií

V případě, že vás některé z navrhovaných témat zaujalo, kontaktujte mne a domluvíme se na konzultaci a možnosti dané téma zpracovat.

Konzultační hodiny

Čtvrtek 9-10 hod. Dále dle domluvy.


Kontakt

SA-402, 4. patro, budova SA (eS Á) Pedagogické fakulty OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava - E-mailový kontakt a telefon