Bakalářské / diplomové práce

 

Volná témata jsou vypsána v systému DIPL2.

Pokud máte vlastní téma, nebo nevíte co přesně chcete dělat, stavte se a vymyslíme téma společně. Každé vlastní téma musí být schváleno vedoucím katedry. Pomoc s BP/DP mohu zejména v následujících oblastech:

  • Informační systémy (analýza, programování, metodiky vývoje IS)
  • Platforma Java SE
  • Platforma Java EE a webové frameworky (Struts, Spring, Seam, AngularJS, ...)
  • Visuální programování
  • Petriho sítě
  • CASE nástroje a jejich aplikace
  • Počítačové sítě
  • Počítačová grafika (rozpoznávání obrazu)
  • Programování robotů (LEGO Mindstorm, Aldebaran NAO)
  • Inteligentní domy, jednoduchá automatizace pomocí Raspberry PI