Softwarové inženýrství

 

Požadavky na splnění předmětu

Účast na cvičení je povinná a jsou přípustné dvě absence. Vždy je ovšem potřeba se předem omluvit. Pokud máte během semestru problémy s docházkou, napište mi e-mail a domluvíme se individuálně.

Projekt

Cílem projektu je uplatnit dříve dosažené znalosti z předchozích absolvovaných předmětů (zejména UVDAT, JAVA1, ALDS1 a ALDS2) a dát je do kontextu s moderními technikami vývoje software. Pro připuštění ke zkouškovému testu je potřeba odevzdat:
 • SWOT analýza
 • Projekt - funkční software, požadavky budou zadány na cvičení.
 • Diagram vybraného podnikového procesu vytvořený v programu Aris Express.
 • UML diagramy (Use Case, sekvenční diagram - analytický i návrhový, diagram tříd)

Na cvičení se budeme věnovat samotnému programování pouze v malé míře, podstatnou část času budeme vysvětlovat použití výše zmíněných diagramů při vývoji software. Projekt vypracováváte ve dvojicích. Pokud ve dvoučlenném týmu bude pracovat jen jeden člověk, může být ke zkoušce připuštěn pouze on. Narazíte-li během tvorby projektu na komplikace, nabízím konzultační hodiny.

Zadání projektu na tento semestr si můžete stáhnout zde.

Wireframe: varianta 1, varianta 2, varianta 3.

Dokumenty, které se budou odevzdávat spolu se zadaným projektem:

 • SWOT analýza
 • Podnikový proces
 • UML diagramy - Use Case, analytický sekvenční diagram, návrhový sekvenční diagram, diagram tříd
 • Scénář k jednomu případu užití


Skripta

Softwarové inženýrství


PřednáškyNávody

Jak se připojit do databáze v Javě (celý návod v angličtině zde):

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
public void connectToAndQueryDatabase(String username, String password) {

  Connection con = DriverManager.getConnection(
             "jdbc:myDriver:myDatabase",
             username,
             password);

  Statement stmt = con.createStatement();
  ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT a, b, c FROM Table1");

  while (rs.next()) {
    int x = rs.getInt("a");
    String s = rs.getString("b");
    float f = rs.getFloat("c");
  }
}

Pokud používáte MySQL, budete možná potřebovat i JDBC driver, který naleznete zde.


Pokud byste chtěli využít objektově-relační mapování, poslouží vám tento návod.