Intro

Doc. RNDr. PaedDr. Hashim HABIBALLA, PhD., Ph.D.

(*1976) Absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity oboru Informatika a výpočetní technika – informační systémy (Mgr. – 1999), dále absolvoval rigorózní zkoušku v oboru Učitelství VVP – specializace informatika na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře (PaedDr. – 2003) a v roce 2004 úspěšně obhájil disertační práci v rámci doktorandského studia v oboru Teória vyučovania informatiky (PhD.). V roce 2006 na Ostravské Univerzitě vykonal rigorózní zkoušku v oboru Informační systémy (RNDr.) a následně i obhájil druhou dizertační práci v roce 2007 (Ph.D.). V roce 2012 úspěšně ukončil habilitační řízení na Fakutě Informatiky a Managementu Univerzity Hradec Králové a byl jmenován docentem pro obor Systémové inženýrství a informatika. Je docentem a vedoucím katedry informatiky a počítačů PřF Ostravské Univerzity.  Zaměřuje se na umělou inteligenci, logiku, teorii formálních jazyků, logické programování a výzkum v didaktice informatiky. Je autorem cca 100 publikací – monografie, články v recenzovaných časopisech, příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí. Účastnil se na 3 výzkumných záměrech MŠMT, 2 projektů GAČR atd.

(*1976) He graduated at University of Ostrava, Faculty of Science in course Information Systems (Mgr.~ MSc. – 1999), further he passed rigorous examination in Computer Science Education (PaedDr. – 2003) and in 2004 he defended in the same discipline dissertation (PhD. – 2004). In 2006 he passed rigorous examination in Information Systems (RNDr. – 2006) followed by second dissertation in 2007 in the same discipline (Ph.D. – 2007). In 2012 he finished habilitation on University of Hradec Kralove and he is appointed docent (Doc. – Associate professor) in the field system engineering and informatics. He works as Associate Professor and head of dept. on University of Ostrava, Dept. Informatics and Computers from 1999. He focuses to artificial intelligence, logic, theory of formal languages, logic programming and Computer Science Education. He is author of about 100 publications – articles in reviewed journals, articles in proceedings of intl. conferences, etc. He also participated in 3 research plans, 2 projects GACR etc.