Gramatiky a jazyky – LS 2023/24

Kurz: KIP/7GRAJ, XGRAJ, 2GRAJ

Vážení studenti kurzů Gramatiky a jazyky,

V tomto semestru bychom měli mít výuku v běžném režimu, ale přesto budeme ve výuce využívat také komunikaci pomocí MS Teams v kombinaci s LMS Moodle (i v prezenčním studiu budu vše streamovat a nahrávat v MS Teams). Tým bude společný pro všechny formy studia, přednášky a cvičení (pro 7GRAJ) budeme realizovat v dobu naplánovanou v rozvrhu (tj. přednáška v Čt 14:10 a pak by následovalo cvičení v 15:50 a pro kombinované a distanční studium sobotní tutoriály dle rozvrhu + domluvíme další online tutoriály).  Vše budu nahrávat v prezenčním i distančním studiu, takže pokud by vám termín přednášky/tutoriálu nevyhovoval – lze shlédnout offline v kanálu online výuky v souborech – nahrává se do Recordings, resp. průběžně to budu i do obecných souborů kopírovat (onlinezaznamy2024). Případně je v obecném kanálu v souborech již bohatá sbírka nahrávek z minulého roku.

Prosím tedy studenty všech forem, aby se přihlásili do MS Teams O365 týmu – Gramatiky a jazyky – 7GRAJ, XGRAJ, 2GRAJ LS 23/24 – kurz je dostupný pomocí kódu: zvo8t8h

V kanálu Obecné budeme řešit organizační problémy, v kanálu Online výuka pak budou probíhat přednášky, cvičení a konzultace.

V LMS Moodle je připraven kurz (název je bohužel matoucí – je vytvořen ze Stagu pro 2GRAJ, ale je určen pro všechny formy, lze se zapsat bez klíče):

https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=7333

Zde budou dostupné materiály ke studiu a zejména zde můžete odevzdávat korespondenční úkoly (distanční studium, v prezenčním studiu budeme psát 2 testy). Kurz je dostupný bez klíče. Prosím studenty komb. a dist. studia – ještě vydržte, budu zřejmě updatovat úkoly, ať jsou čerstvější, domluvíme se na tutoriálu.

Informace ke kurzu lze nalézt také v portálu a odkazy jsou také na mé webové stránce https://web.osu.cz/~Habiballa/vyuka/gramatiky-a-jazyky/

V prezenčním studiu budeme mít během semestru 2 testy – z nich pak přepočtu hodnocení zkoušky na 100 b. Pokud by někdo nezískal dostatek bodů z testů, bude ještě vyzkoušen z teorie ve zkouškovém období. V distančním a kombinovaném studiu jsou rámci kurzu v Moodle 4 korespondenční úkoly, které budou tvořit hodnocení zkoušky (tedy stačí splnění alespoň 2 úkolů na E). Tyto úkoly ve výjimečných případech i v prezenčním studiu nahradí 2 testy a zkoušku – ale pouze v závažných případech, kdy nebude možné splnit testy.

Prosím tedy, abyste se nyní zejména přihlásili do Teams a Moodle, abychom spolu mohli komunikovat. Organizační věci pak ještě vyřešíme na první přednášce resp. na prvním tutoriálu.

Určitě se nebojte, máte již základ z předchozího studia a tedy se do oblasti bezkontextových jazyků a syntaktické analýzy jistě dokážete dostat.

Srdečně zdraví Hashim Habiballa

Gramatiky a jazyky LS 2022/23

Kurz: KIP/7GRAJ, XGRAJ, 2GRAJ

Vážení studenti kurzů Gramatiky a jazyky,

V tomto semestru bychom měli mít výuku v běžném režimu, ale přesto budeme ve výuce využívat také komunikaci pomocí MS Teams v kombinaci s LMS Moodle (i v prezenčním studiu budu vše streamovat a nahrávat v MS Teams). Tým bude společný pro všechny formy studia, přednášky a cvičení (pro 7GRAJ) budeme realizovat v dobu naplánovanou v rozvrhu (tj. přednáška v Út 12:30 a pak by následovalo cvičení v 15:50 (je tam dvouhodinová pauza) a pro kombinované a distanční studium sobotní tutoriály dle rozvrhu). Vše budu nahrávat v prezenčním i distančním studiu, takže pokud by vám termín přednášky/tutoriálu nevyhovoval – lze shlédnout offline v kanálu online výuky v souborech – nahrává se do Recordings, resp. průběžně to budu i do obecných souborů kopírovat. Případně je v obecném kanálu v souborech již bohatá sbírka nahrávek z minulého roku.

Prosím tedy studenty všech forem, aby se přihlásili do MS Teams O365 týmu – Gramatiky a jazyky – 7GRAJ, XGRAJ, 2GRAJ LS 22/23 – (název je sice aktualizován, ale nepodařilo se mi tam odstranit podnázev s LS 20/21) – kurz je dostupný pomocí kódu: zvo8t8h

V kanálu Obecné budeme řešit organizační problémy, v kanálu Online výuka pak budou probíhat přednášky, cvičení a konzultace.

V LMS Moodle je připraven kurz: https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=5886

Zde budou dostupné materiály ke studiu a zejména zde můžete odevzdávat korespondenční úkoly (distanční studium, v prezenčním studiu budeme psát 2 testy). Kurz je dostupný bez klíče. Prosím studenty komb. a dist. studia – ještě vydržte, budu zřejmě updatovat úkoly, ať jsou čerstvější, domluvíme se na tutoriálu.

Informace ke kurzu lze nalézt také v portálu a odkazy jsou také na mé webové stránce https://web.osu.cz/~Habiballa/vyuka/gramatiky-a-jazyky/

V prezenčním studiu budeme mít během semestru 2 testy – z nich pak přepočtu hodnocení zkoušky na 100 b. Pokud by někdo nezískal dostatek bodů z testů, bude ještě vyzkoušen z teorie ve zkouškovém období. V distančním a kombinovaném studiu jsou rámci kurzu v Moodle 4 korespondenční úkoly, které budou tvořit hodnocení zkoušky (tedy stačí splnění alespoň 2 úkolů na E). Tyto úkoly ve výjimečných případech i v prezenčním studiu nahradí 2 testy a zkoušku – ale pouze v závažných případech, kdy nebude možné splnit testy.

Prosím tedy, abyste se nyní zejména přihlásili do Teams a Moodle, abychom spolu mohli komunikovat. Organizační věci pak ještě vyřešíme na první přenášce resp. na prvním tutoriálu.

Určitě se nebojte, máte již základ z předchozího studia a tedy se do oblasti bezkontextových jazyků a syntaktické analýzy jistě dokážete dostat.

Srdečně zdraví Hashim Habiballa

Kurz: KIP/7ZAIN, 2ZAIN, XZAIN, 6PUDI, 66UDI a KIP/Y2ZIN (rozšiřující studium)

Kurz: KIP/7ZAIN, 2ZAIN, XZAIN, 6PUDI, 66UDI a KIP/Y2ZIN (rozšiřující studium)

Vážení studenti kurzů Úvod do informatiky/Základy informatiky,

prosím pročtěte si pečlivě tuto zprávu. I když obsahuje informace pro několik forem výuky, mnoho informací je společných. Primárně je určena pro studenty distanční a kombinované formy výuky oboru Aplikovaná informatika na KIP PřF OU, ale uvedené studijní zdroje mohou využít i studenti prezenčního studia a rozšiřujícího studia informatiky. Zvláště pokud by došlo k zákazu prezenční výuky jako v minulosti (COVID nebo Energie), je možno i pro prezenční studenty absolvovat tento kurz distanční formou (ale to nastane jen pokud buď bude oficiálně zrušena výuka, nebo někteří prezenční studenti nemohou dlouhodobě z objektivních příčin na prezenční výuku docházet). Není třeba nějak specificky žádat, ale upozorněte mne na to, a prostě budete studovat pomocí nahraných přednášek, můžete se klidně zúčastnit sobotní distanční výuky, budete-li chtít. Požadavky pak budou shodné s distančním studiem – 4 korespondenční úkoly místo 2 testů na PřF nebo 2 korespondenční úkoly místo 1 testu na PdF, které odevzdáte do systému Moodle nejlépe do konce roku (resp. týden před koncem zkouškového období).

Tento kurz vám má dát základní přehled o disciplínách teoretické informatiky na úrovni principu pojmů a vlastností klíčových pro celý obor informatika (formálněji pojaté kurzy v této oblasti jsou součástí dalšího studia v Bc. a NMgr. stupni).

Jako základní zdroj informací doporučuji online kurz v systému Moodle:

https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=5096

Prosím všechny studenty (všech forem), aby se do kurzu přihlásili (bez hesla). Je to dobrý prostředek nejen pro odevzdávání úkolů, materiály ke studiu, ale i diskusi obecnějšího rázu.

Tento kurz obsahuje nejen mou studijní oporu, která pro vás bude zřejmě základním zdrojem studia, ale také odkazy doplňkové materiály a speciální multimédiální doplňkový balíček s testy, interaktivními aplikacemi apod.

https://web.osu.cz/~Habiballa/files/uvdoi.zip

Také chci upozornit na velmi kvalitní materiály kolektivu prof. Jančara z FEI VŠB pro kurz Teoretická informatika, který vám mohu vřele doporučit pro studium (v případě, že by nestačily mé materiály).

http://www.cs.vsb.cz/jancar/TEORET-INF/teoret-inf.htm

Kurz v Moodle je přístupný bez klíče, je otevřen studentům bez rozdílu formy studia, tudíž doporučuji všem se do kurzu přihlásit a využívat jej nejen jako zdroj informací, ale také lze velmi dobře využít Fóra kurzu pro diskuzi (nejen s vyučujícím, ale i s kolegy studenty). Své dotazy ale ideálně směřujte do fóra MS Teams, který je na rychlou komunikaci mnohem lepší – viz níže) – odpověď může pomoci i dalším studentům.

Dalším novým a důležitým doplňkem výuky je pak tým v MS Teams (Office 365). Můj kurz se jmenuje ZAIN – Základy teoretické informatiky a je k němu vygenerován kód pro samozápis: ebok7co

S tímto kódem zvolte připojení k novému týmu (instrukce k používání O365 jste dostali na zápisu, resp. Úvodu do studia). Teams budeme používat především pro operativní komunikaci a v případě nutnosti k realizaci online konzultací. Já vždy v kanálu obecné upozorním na Online hovor a budu jej také nahrávat (ale pozor v kanálu online výuka). Také je zde přístup k materiálům, pokud byste nevyužili Moodle. Odborné dotazy bych doporučil řešit přes Teams v chatu v tomto kurzu, kde je to mnohem lépe interaktivní. I když se automaticky nahrává v daném kanálu do adresáře Recordings, pro lepší orientaci je umístím v Obecných souborech do adresáře 2022Zaznamy a budou jednotlivé soubory budou vždy označeny kódem předmětu, např. 2ZAIN_T1 – tutoriál pro kombinované a distanční studium č.1.

Také doporučuji záznamy z minulých let, pokud byste chtěli studovat dopředu prezentace v systému MS Teams (v rámci vašeho přístupu do Office365 OU) a to v adresáři 2021Zaznamy podle zmíněných kódů předmětu (7ZAIN bude časově nejobsáhlejší).

Specifický průběh distančního studia:

Během semestru jsou organizovány sobotní tutoriály (nemělo by jít jen o klasickou přednášku, ale také o diskuzi na nastudovanou látku případně shrnutí nejdůležitějších pojmů). Studenti během semestru zpracují 4 korespondenční úkoly a odevzdají je do systému Moodle. Na základě vyřešení všech či části úkolů pak je u zkoušky stanovena známka (úkoly tvoří stěžejní část hodnocení). V případě zákazu prezenční výuky bohužel nebude možné ovšem tutoriály uskutečňovat. Pak budu komunikovat s vámi prostřednictvím Moodle a Teams.

Specifický průběh kombinovaného studia:

Platí vše jako u distanční formy, ale navíc jsou organizovány páteční praktické semináře.

Specifický průběh prezenčního studia: (Domluvíme se na podrobnostech na první přednášce v úterý 20.9., jsme bohužel v rekonstrukci budovy A a proto omluvte omezené prostory na budově C – kapacita místnosti C103 byla navýšena na 94. Pokud by nestačila, domluvíme se na rozdělení skupin)

Studenti prezenční formy absolvují přednášky a cvičení. Přednášky sice nejsou povinné, ale doporučuji je navštěvovat, aby na cvičení mohla výuka probíhat efektivně. Pokud se z nějakých důvodů nemůžete zúčastňovat přednášek (např. kolize u nepreferovaných kombinací, studenti z PdF, apod.), doporučuji nahradit alespoň záznamy pro tento rok, které budou vznikat nebo přednáškami z minulých let v Teams nebo jinými uvedenými zdroji nebo lze po domluvě navštěvovat i sobotní a páteční výuku pro jiné formy, ale to závisí na kapacitních možnostech učeben (nebo lze využít postup uvedený na začátku emailu). Cvičení jsou odlišná podle kurzu – KIP/7ZAIN (2+2) pro studenty PřF, KIP/6PUDI (2+1) pro studenty PdF, kde bude zohledněna nižší dotace předmětu pro cvičení. V rámci předmětu pak budou stěžejní 2 testy na řešení praktických úloh, které jsou pro hodnocení předmětu nejdůležitější (PdF 1 test). U zkoušky pak budu vycházet z hodnocení testů, v případě nižších bodových výsledků se zaměříme na otázky, které souvisí s tématy, ve kterých výsledky nebyly dobré, tj. neexistuje nějaký nutný limit testů pro realizaci zkoušky.

Výuka v rozšiřujícím studiu pak probíhá individuálně – domluvíme se na specifických tutoriálech pro tuto formu studia a kurz bude mít i vlastní Moodle kurz.

Mým cílem je, aby vám studium v kurzu přineslo základní přehled o otázkách teoretické informatiky a jejího využití v informatice obecně. Tedy nebojte se, že kurz je zaměřen na formalizaci pojmů (k tomu se dostaneme až v dalším studiu), jde o pochopení principů a důsledků pro praktickou práci informatika. Jde spíše o to, abyste získali základní přehled a pochopili pojmy jako formální jazyk, automat, Turingův stroj, rozhodnutelnost problémů, časová složitost, logické základy dedukce. Tedy mi nejde o nějaké encyklopedické znalosti, ale abyste si na praktických příkladech tyto pojmy uvědomili. Zároveň se nebojte, budu brát v úvahu i prostorová omezení katedry v tomto roce a jejich dopad na výuku a hodnocení.

Přeji vám do studia hodně sil Hashim Habiballa

Pokyny ke kurzu Gramatiky a jazyky LS 21/22

Kurz: KIP/7GRAJ, GRAJA, XGRAJ, XGRJA, 2GRAJ, 2GRJA

Vážení studenti kurzů Gramatiky a jazyky/Teorie jazyků a automatů,

V tomto semestru bychom již měli mít výuku v běžném režimu, ale přesto budeme ve výuce využívat také komunikaci pomocí MS Teams v kombinaci s LMS Moodle. Tým bude společný pro všechny formy studia, přednášky a cvičení budeme realizovat v dobu naplánovanou v rozvrhu (tj. přednáška v Út 10:50 a pak by následovalo cvičení v prezečním studiu a pro kombinované a distanční studium sobotní tutoriály dle rozvrhu). Vše budu nahrávat v prezenčním i distančním studiu, takže pokud by vám termín přednášky/tutoriálu nevyhovoval – lze shlédnout offline v kanálu online výuky v souborech – nahrává se do Recordings, resp. průběžně to budu i do obecných souborů kopírovat. Případně je v obecném kanálu v souborech již bohatá sbírka nahrávek z minulého roku.

Prosím tedy studenty všech forem, aby se přihlásili do MS Teams O365 týmu – Gramatiky a jazyky – 7GRAJ, XGRAJ, 2GRAJ – LS 20/21 – kurz je dostupný pomocí kódu: zvo8t8h

V kanálu Obecné budeme řešit organizační problémy, v kanálu Online výuka pak budou probíhat přednášky, cvičení a konzultace.

V LMS Moodle je připraven kurz: https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=4526

Zde budou dostupné materiály ke studiu a zejména zde můžete odevzdávat korespondenční úkoly (distanční studium, v prezenčním studiu budeme psát 2 testy). Kurz je dostupný bez klíče.

Informace ke kurzu lze nalézt také v portálu a odkazy jsou také na mé webové stránce https://web.osu.cz/~Habiballa/vyuka/gramatiky-a-jazyky/

V prezenčním studiu budeme mít během semestru 2 testy – z nich pak přepočtu hodnocení zkoušky na 100 b. Pokud by někdo nezískal dostatek bodů z testů, bude ještě vyzkoušen z teorie ve zkouškovém období. V distančním a kombinovaném studiu jsou rámci kurzu v Moodle 4 korespondenční úkoly, které budou tvořit hodnocení zkoušky (tedy stačí splnění alespoň 2 úkolů na E). Tyto úkoly ve výjimečných případech i v prezenčním studiu nahradí 2 testy a zkoušku – ale pouze v závažných případech, kdy nebude možné splnit testy.

Prosím tedy, abyste se nyní zejména přihlásili do Teams a Moodle, abychom spolu mohli komunikovat. Organizační věci pak ještě vyřešíme na první přenášce resp. na prvním tutoriálu.

Určitě se nebojte, máte již základ z předchozího studia a tedy se do oblasti bezkontextových jazyků a syntaktické analýzy jistě dokážete dostat.

Srdečně zdraví Hashim Habiballa

Úvodní informace ke kurzu Základy informatiky/Úvod do teoretické informatiky

Kurz: KIP/7ZAIN, 2ZAIN, XZAIN, 6PUDI, 66UDI a KIP/Y2ZIN (rozšiřující studium)

Vážení studenti kurzů Úvod do informatiky/Základy informatiky,

prosím pročtěte si pečlivě tuto zprávu. I když obsahuje informace pro několik forem výuky, mnoho informací je společných. Primárně je určena pro studenty distanční a kombinované formy výuky oboru Aplikovaná informatika na KIP PřF OU, ale uvedené studijní zdroje mohou využít i studenti prezenčního studia a rozšiřujícího studia informatiky. Zvláště v tomto roce jsou informace opravdu důležité i pro prezenční studenty, protože hrozí zákaz prezenčních přednášek a/nebo cvičení v důsledku epidemie (i když méně než v minulém roce). Pokud k tomu dojde (nebo ve výjimečných případech např. kolize rozvrhu, zahraniční studenti s problémy s vízem), je možno i pro prezenční studenty absolvovat tento kurz distanční formou (buď bude oficiálně zrušena výuka, nebo někteří prezenční studenti nemohou dlouhodobě na prezenční výuku docházet). Není třeba nějak specificky žádat, ale upozorněte mne na to, a prostě budete studovat pomocí nahraných přednášek, můžete se klidně zúčastnit sobotní distanční výuky, budete-li chtít. Požadavky pak budou shodné s distančním studiem – 4 korespondenční úkoly místo 2 testů na PřF nebo 2 korespondenční úkoly místo 1 testu na PdF, které odevzdáte do systému Moodle nejlépe do konce roku (resp. týden před koncem zkouškového období).

Tento kurz vám má dát základní přehled o disciplínách teoretické informatiky na úrovni principu pojmů a vlastností klíčových pro celý obor informatika (formálněji pojaté kurzy v této oblasti jsou součástí dalšího studia v Bc. a NMgr. stupni).

Jako základní zdroj informací doporučuji online kurz v systému Moodle:

https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=3767

Prosím všechny studenty (všech forem), aby se do kurzu přihlásili (bez hesla). Je to dobrý prostředek nejen pro odevzdávání úkolů, materiály ke studiu, ale i diskusi obecnějšího rázu.

Tento kurz obsahuje nejen mou studijní oporu, která pro vás bude zřejmě základním zdrojem studia, ale také odkazy na prezentace systému MediaSite (záznamy přednášek) a speciální multimédiální doplňkový balíček s testy, interaktivními aplikacemi apod.

https://mediasite.prf.osu.cz/ (přes Hashim Habiballa – Úvod do informatiky)

https://web.osu.cz/~Habiballa/files/uvdoi.zip

Také chci upozornit na velmi kvalitní materiály kolektivu prof. Jančara z FEI VŠB pro kurz Teoretická informatika, který vám mohu vřele doporučit pro studium (v případě, že by nestačily mé materiály).

http://www.cs.vsb.cz/jancar/TEORET-INF/teoret-inf.htm

Kurz v Moodle je přístupný bez klíče, je otevřen studentům bez rozdílu formy studia, tudíž doporučuji všem se do kurzu přihlásit a využívat jej nejen jako zdroj informací, ale také lze velmi dobře využít Fóra kurzu pro diskuzi (nejen s vyučujícím, ale i s kolegy studenty). Své dotazy ale ideálně směřujte do fóra MS Teams, který je na rychlou komunikaci mnohem lepší – viz níže) – odpověď může pomoci i dalším studentům.

Dalším novým a důležitým doplňkem výuky je pak tým v MS Teams (Office 365). Můj kurz se jmenuje ZAIN – Základy teoretické informatiky a je k němu vygenerován kód pro samozápis: ebok7co

S tímto kódem zvolte připojení k novému týmu (instrukce k používání O365 jste dostali na zápisu, resp. Úvodu do studia). Teams budeme používat především pro operativní komunikaci a v případě nutnosti k realizaci online konzultací. Já vždy v kanálu obecné upozorním na Online hovor a budu jej také nahrávat (ale pozor v kanálu online výuka). Také je zde přístup k materiálům, pokud byste nevyužili Moodle. Odborné dotazy bych doporučil řešit přes Teams v chatu v tomto kurzu, kde je to mnohem lépe interaktivní.

Specifický průběh distančního studia:

Během semestru jsou organizovány sobotní tutoriály (nemělo by jít jen o klasickou přednášku, ale také o diskuzi na nastudovanou látku případně shrnutí nejdůležitějších pojmů). Studenti během semestru zpracují 4 korespondenční úkoly a odevzdají je do systému Moodle. Na základě vyřešení všech či části úkolů pak je u zkoušky stanovena známka (úkoly tvoří stěžejní část hodnocení). V případě zákazu prezenční výuky bohužel nebude možné ovšem tutoriály uskutečňovat. Pak budu komunikovat s vámi prostřednictvím Moodle a Teams.

Specifický průběh kombinovaného studia:

Platí vše jako u distanční formy, ale navíc jsou organizovány páteční praktické semináře.

Specifický průběh prezenčního studia: (V tomto roce je vše komplikované díky rekonstrukci a malé kapacitě největší místnosti, zašlu vám ještě případně speciálně email se změnami v rozvrhu)

Studenti prezenční formy absolvují přednášky a cvičení. Přednášky sice nejsou povinné, ale doporučuji je navštěvovat, aby na cvičení mohla výuka probíhat efektivně. Pokud se z nějakých důvodů nemůžete zúčastňovat přednášek (např. kolize u nepreferovaných kombinací, studenti z PdF, apod.), doporučuji nahradit alespoň přednáškami v MediaSite nebo jinými uvedenými zdroji nebo lze po domluvě navštěvovat i sobotní a páteční výuku pro jiné formy, ale to závisí na kapacitních možnostech učeben (nebo lze využít postup uvedený na začátku emailu). Cvičení jsou odlišná podle kurzu – KIP/7ZAIN (2+2) pro studenty PřF, KIP/6PUDI (2+1) pro studenty PdF, kde bude zohledněna nižší dotace předmětu pro cvičení. V rámci předmětu pak budou stěžejní 2 testy na řešení praktických úloh, které jsou pro hodnocení předmětu nejdůležitější (PdF 1 test). U zkoušky pak budu vycházet z hodnocení testů, v případě nižších bodových výsledků se zaměříme na otázky, které souvisí s tématy, ve kterých výsledky nebyly dobré, tj. neexistuje nějaký nutný limit testů pro realizaci zkoušky.

Výuka v rozšiřujícím studiu pak probíhá individuálně – domluvíme se na specifických tutoriálech pro tuto formu studia a kurz bude mít i vlastní Moodle kurz.

Mým cílem je, aby vám studium v kurzu přineslo základní přehled o otázkách teoretické informatiky a jejího využití v informatice obecně. Tedy nebojte se, že kurz je zaměřen na formalizaci pojmů (k tomu se dostaneme až v dalším studiu), jde o pochopení principů a důsledků pro praktickou práci informatika. Jde spíše o to, abyste získali základní přehled a pochopili pojmy jako formální jazyk, automat, Turingův stroj, rozhodnutelnost problémů, časová složitost, logické základy dedukce. Tedy mi nejde o nějaké encyklopedické znalosti, ale abyste si na praktických příkladech tyto pojmy uvědomili. Zároveň se nebojte, budu brát v úvahu i prostorová omezení katedry v tomto roce a jejich dopad na výuku a hodnocení.

Přeji vám do studia hodně sil Hashim Habiballa

************************************************

Kontakt (CZE)

************************************************

Doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.

katedra informatiky a počítačů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská Univerzita

ul. 30. dubna 22

702 00 Ostrava 1

e-mail: hashim.habiballa@osu.cz

e-mail2: hashim@seznam.cz

www: https://web.osu.cz/~Habiballa/

link: https://prf.osu.cz/kip/

Pokyny – základy teoretické informatiky

Kurz: KIP/7ZAIN, 2ZAIN, XZAIN, 6PUDI, UVDOI, 3UVDI, 66UDI a KIP/Y2ZIN (rozšiřující studium)

Vážení studenti kurzů Úvod do informatiky/Základy teoretické informatiky,

prosím pročtěte si pečlivě tuto zprávu. I když obsahuje informace pro několik forem výuky, mnoho informací je společných. Primárně je určena pro studenty distanční a kombinované formy výuky oboru Aplikovaná informatika na KIP PřF OU, ale uvedené studijní zdroje mohou využít i studenti prezenčního studia a rozšiřujícího studia informatiky. Zvláště v tomto roce jsou informace opravdu důležité i pro prezenční studenty, protože hrozí zákaz prezenčních přednášek a/nebo cvičení v důsledku epidemie. Právě z toho důvodu, abych vám vyšel vstříc, je možno i pro prezenční studenty absolvovat tento kurz distanční formou (buď bude oficiálně zrušena výuka, nebo někteří prezenční studenti nemohou dlouhodobě na prezenční výuku docházet).

Tento kurz vám má dát základní přehled o disciplínách teoretické informatiky na úrovni principu pojmů a vlastností klíčových pro celý obor informatika (formálněji pojaté kurzy v této oblasti jsou součástí dalšího studia v Bc. a NMgr. stupni).

Jako základní zdroj informací doporučuji online kurz v systému Moodle:

https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=2183

Prosím všechny studenty (všech forem), aby se do kurzu přihlásili (bez hesla). Je to dobrý prostředek nejen pro odevzdávání úkolů, materiály ke studiu, ale i diskusi obecnějšího rázu.

Tento kurz obsahuje nejen mou studijní oporu, která pro vás bude zřejmě základním zdrojem studia, ale také odkazy na prezentace systému MediaSite (záznamy přednášek) a speciální multimédiální doplňkový balíček s testy, interaktivními aplikacemi apod. Také chci upozornit na velmi kvalitní materiály kolektivu prof. Jančara z FEI VŠB pro kurz Teoretická informatika, který vám mohu vřele doporučit pro studium (v případě, že by nestačily mé materiály).

http://www.cs.vsb.cz/jancar/TEORET-INF/teoret-inf.htm

Kurz v Moodle je přístupný bez klíče, je otevřen studentům bez rozdílu formy studia, tudíž doporučuji všem se do kurzu přihlásit a využívat jej nejen jako zdroj informací, ale také lze velmi dobře využít Fóra kurzu pro diskuzi (nejen s vyučujícím, ale i s kolegy studenty). Své dotazy tedy ideálně směřujte do fóra – odpověď může pomoci i dalším studentům.

Dalším novým a důležitým doplňkem výuky pro stav nouze je pak tým v MS Teams (Office 365). Můj kurz se jmenuje ZAIN – Základy teoretické informatiky a je k němu vygenerován kód pro samozápis: ebok7co

S tímto kódem zvolte připojení k novému týmu (instrukce k používání O365 jste dostali na zápisu, resp. Úvodu do studia). Teams budeme používat především pro operativní komunikaci a v případě nutnosti k realizaci online konzultací jako jsme to již dělali v LS u jiných předmětů. Také je zde přístup k materiálům, pokud byste nevyužili Moodle.

Specifický průběh distančního studia:

Během semestru jsou organizovány sobotní tutoriály (nemělo by jít jen o klasickou přednášku, ale také o diskuzi na nastudovanou látku případně shrnutí nejdůležitějších pojmů). Studenti během semestru zpracují 4 korespondenční úkoly a odevzdají je do systému Moodle. Na základě vyřešení všech či části úkolů pak je u zkoušky stanovena známka (úkoly tvoří stěžejní část hodnocení). V případě zákazu prezenční výuky bohužel nebude možné ovšem tutoriály uskutečňovat. Pak budu komunikovat s vámi prostřednictvím Moodle a Teams.

Specifický průběh kombinovaného studia:

Platí vše jako u distanční formy, ale navíc jsou organizovány páteční praktické semináře.

Specifický průběh prezenčního studia:

Studenti prezenční formy absolvují přednášky a cvičení. Přednášky sice nejsou povinné, ale doporučuji je navštěvovat, aby na cvičení mohla výuka probíhat efektivně. Pokud se z nějakých důvodů nemůžete zúčastňovat přednášek (např. kolize u nepreferovaných kombinací, studenti z PdF, apod.), doporučuji nahradit alespoň přednáškami v MediaSite nebo jinými uvedenými zdroji nebo lze po domluvě navštěvovat i sobotní a páteční výuku pro jiné formy, ale to závisí na kapacitních možnostech učeben. Cvičení jsou odlišná podle kurzu – KIP/7ZAIN (2+2) pro studenty PřF, KIP/6PUDI (2+1) pro studenty PdF, kde bude zohledněna nižší dotace předmětu pro cvičení. V rámci předmětu pak budou stěžejní 2 testy na řešení praktických úloh, které jsou pro hodnocení předmětu nejdůležitější (PdF 1 test). U zkoušky pak budu vycházet z hodnocení testů, v případě nižších bodových výsledků se zaměříme na otázky, které souvisí s tématy, ve kterých výsledky nebyly dobré, tj. neexistuje nějaký nutný limit testů pro realizaci zkoušky.

Výuka v rozšiřujícím studiu pak probíhá individuálně – domluvíme se na specifických tutoriálech pro tuto formu studia a kurz bude mít i vlastní Moodle kurz.

Mým cílem je, aby vám studium v kurzu přineslo základní přehled o otázkách teoretické informatiky a jejího využití v informatice obecně. Tedy nebojte se, že kurz je zaměřen na formalizaci pojmů (k tomu se dostaneme až v dalším studiu), jde o pochopení principů a důsledků pro praktickou práci informatika. Jde spíše o to, abyste získali základní přehled a pochopili pojmy jako formální jazyk, automat, Turingův stroj, rozhodnutelnost problémů, časová složitost, logické základy dedukce. Tedy mi nejde o nějaké encyklopedické znalosti, ale abyste si na praktických příkladech tyto pojmy uvědomili.

Přeji vám do studia hodně sil Hashim Habiballa

Pokyny DS a KS GRAJA

Kurz: KIP/GRAJA, KIP/2GRJA, KIP/XGRJA

Vážení studenti kurzů Formální jazyky a automaty/Gramatiky a jazyky,

prosím pročtěte si pečlivě tuto zprávu. I když obsahuje informace pro několik forem výuky, mnoho informací je společných. Primárně je určena pro studenty distanční a kombinované formy výuky oboru Aplikovaná informatika na KIP PřF OU.

Tento kurz vám má dát hlubší přehled o teorii formálních jazyků a automatů i s ohledem na tvorbu syntaktických analyzátorů a překladačů.

Jako základní zdroj informací doporučuji online kurz v systému Moodle a stránky předmětu http://habiballa.8u.cz/vyuka/gramatiky-a-jazyky/

https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=537

Tento kurz obsahuje nejen mou studijní oporu, která pro vás bude zřejmě základním zdrojem studia, ale také odkazy na prezentace systému MediaSite (záznamy přednášek) a speciální multimédiální doplňkový balíček s testy, interaktivními aplikacemi apod. Také chci upozornit na velmi kvalitní materiály kolektivu prof. Jančara z FEI VŠB pro kurz Teoretická informatika, který vám mohu vřele doporučit pro studium (v případě, že by nestačily mé materiály).

http://www.cs.vsb.cz/jancar/TEORET-INF/teoret-inf.htm

Kurz v Moodle je přístupný bez klíče, je otevřen studentům bez rozdílu formy studia, tudíž doporučuji všem se do kurzu přihlásit a využívat jej nejen jako zdroj informací, ale také lze velmi dobře využít Fóra kurzu pro diskuzi (nejen s vyučujícím, ale i s kolegy studenty). Své dotazy tedy ideálně směřujte do fóra – odpověď může pomoci i dalším studentům.

Specifický průběh distančního studia:

Během semestru jsou organizovány sobotní tutoriály (nemělo by jít jen o klasickou přednášku, ale také o diskuzi na nastudovanou látku případně shrnutí nejdůležitějších pojmů). Studenti během semestru zpracují 4 korespondenční úkoly a odevzdají je do systému Moodle. Na základě vyřešení všech či části úkolů pak je u zkoušky stanovena známka (úkoly tvoří stěžejní část hodnocení).

Specifický průběh kombinovaného studia:

Platí vše jako u distanční formy, ale navíc jsou organizovány páteční praktické semináře.

Přeji vám do studia hodně sil Hashim Habiballa

Pokyny pro KS a DS

Kurz: KIP/7ZAIN, 2ZAIN, XZAIN, 6PUDI, UVDOI, 3UVDI, 66UDI a KIP/Y2ZIN (rozšiřující studium)

Vážení studenti kurzů Úvod do informatiky/Základy teoretické informatiky,

prosím pročtěte si pečlivě tuto zprávu. I když obsahuje informace pro několik forem výuky, mnoho informací je společných. Primárně je určena pro studenty distanční a kombinované formy výuky oboru Aplikovaná informatika na KIP PřF OU, ale uvedené studijní zdroje mohou využít i studenti prezenčního studia a rozšiřujícího studia informatiky.

Tento kurz vám má dát základní přehled o disciplínách teoretické informatiky na úrovni principu pojmů a vlastností klíčových pro celý obor informatika (formálněji pojaté kurzy v této oblasti jsou součástí dalšího studia v Bc. a NMgr. stupni).

Jako základní zdroj informací doporučuji online kurz v systému Moodle:

https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=1146

Tento kurz obsahuje nejen mou studijní oporu, která pro vás bude zřejmě základním zdrojem studia, ale také odkazy na prezentace systému MediaSite (záznamy přednášek) a speciální multimédiální doplňkový balíček s testy, interaktivními aplikacemi apod. Také chci upozornit na velmi kvalitní materiály kolektivu prof. Jančara z FEI VŠB pro kurz Teoretická informatika, který vám mohu vřele doporučit pro studium (v případě, že by nestačily mé materiály).

http://www.cs.vsb.cz/jancar/TEORET-INF/teoret-inf.htm

Kurz v Moodle je přístupný bez klíče, je otevřen studentům bez rozdílu formy studia, tudíž doporučuji všem se do kurzu přihlásit a využívat jej nejen jako zdroj informací, ale také lze velmi dobře využít Fóra kurzu pro diskuzi (nejen s vyučujícím, ale i s kolegy studenty). Své dotazy tedy ideálně směřujte do fóra – odpověď může pomoci i dalším studentům.

Specifický průběh distančního studia:

Během semestru jsou organizovány sobotní tutoriály (nemělo by jít jen o klasickou přednášku, ale také o diskuzi na nastudovanou látku případně shrnutí nejdůležitějších pojmů). Studenti během semestru zpracují 4 korespondenční úkoly a odevzdají je do systému Moodle. Na základě vyřešení všech či části úkolů pak je u zkoušky stanovena známka (úkoly tvoří stěžejní část hodnocení).

Specifický průběh kombinovaného studia:

Platí vše jako u distanční formy, ale navíc jsou organizovány páteční praktické semináře.

Specifický průběh prezenčního studia:

Studenti prezenční formy absolvují přednášky a cvičení. Přednášky sice nejsou povinné, ale doporučuji je navštěvovat, aby na cvičení mohla výuka probíhat efektivně. Pokud se z nějakých důvodů nemůžete zúčastňovat přednášek (např. kolize u nepreferovaných kombinací, studenti z PdF, apod.), doporučuji nahradit alespoň přednáškami v MediaSite nebo jinými uvedenými zdroji nebo lze po domluvě navštěvovat i sobotní a páteční výuku pro jiné formy, ale to závisí na kapacitních možnostech učeben. Cvičení jsou odlišná podle kurzu – KIP/UVDIN (2+2) pro studenty PřF, KIP/UVDOI (2+1) pro studenty PdF, kde bude zohledněna nižší dotace předmětu pro cvičení. V rámci předmětu pak budou stěžejní 2 testy na řešení praktických úloh, které jsou pro hodnocení předmětu nejdůležitější. U zkoušky pak budu vycházet z hodnocení testů, v případě nižších bodových výsledků se zaměříme na otázky, které souvisí s tématy, ve kterých výsledky nebyly dobré, tj. neexistuje nějaký nutný limit testů pro realizaci zkoušky.

Výuka v rozšiřujícím studiu pak probíhá individuálně – domluvíme se na specifických tutoriálech pro tuto formu studia a kurz bude mít i vlastní Moodle kurz.

Mým cílem je, aby vám studium v kurzu přineslo základní přehled o otázkách teoretické informatiky a jejího využití v informatice obecně. Tedy nebojte se, že kurz je zaměřen na formalizaci pojmů (k tomu se dostaneme až v dalším studiu), jde o pochopení principů a důsledků pro praktickou práci informatika.

Přeji vám do studia hodně sil Hashim Habiballa