Pokyny DS a KS GRAJA

Kurz: KIP/GRAJA, KIP/2GRJA, KIP/XGRJA

Vážení studenti kurzů Formální jazyky a automaty/Gramatiky a jazyky,

prosím pročtěte si pečlivě tuto zprávu. I když obsahuje informace pro několik forem výuky, mnoho informací je společných. Primárně je určena pro studenty distanční a kombinované formy výuky oboru Aplikovaná informatika na KIP PřF OU.

Tento kurz vám má dát hlubší přehled o teorii formálních jazyků a automatů i s ohledem na tvorbu syntaktických analyzátorů a překladačů.

Jako základní zdroj informací doporučuji online kurz v systému Moodle a stránky předmětu http://habiballa.8u.cz/vyuka/gramatiky-a-jazyky/

https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=537

Tento kurz obsahuje nejen mou studijní oporu, která pro vás bude zřejmě základním zdrojem studia, ale také odkazy na prezentace systému MediaSite (záznamy přednášek) a speciální multimédiální doplňkový balíček s testy, interaktivními aplikacemi apod. Také chci upozornit na velmi kvalitní materiály kolektivu prof. Jančara z FEI VŠB pro kurz Teoretická informatika, který vám mohu vřele doporučit pro studium (v případě, že by nestačily mé materiály).

http://www.cs.vsb.cz/jancar/TEORET-INF/teoret-inf.htm

Kurz v Moodle je přístupný bez klíče, je otevřen studentům bez rozdílu formy studia, tudíž doporučuji všem se do kurzu přihlásit a využívat jej nejen jako zdroj informací, ale také lze velmi dobře využít Fóra kurzu pro diskuzi (nejen s vyučujícím, ale i s kolegy studenty). Své dotazy tedy ideálně směřujte do fóra – odpověď může pomoci i dalším studentům.

Specifický průběh distančního studia:

Během semestru jsou organizovány sobotní tutoriály (nemělo by jít jen o klasickou přednášku, ale také o diskuzi na nastudovanou látku případně shrnutí nejdůležitějších pojmů). Studenti během semestru zpracují 4 korespondenční úkoly a odevzdají je do systému Moodle. Na základě vyřešení všech či části úkolů pak je u zkoušky stanovena známka (úkoly tvoří stěžejní část hodnocení).

Specifický průběh kombinovaného studia:

Platí vše jako u distanční formy, ale navíc jsou organizovány páteční praktické semináře.

Přeji vám do studia hodně sil Hashim Habiballa