Kurz: KIP/7ZAIN, 2ZAIN, XZAIN, 6PUDI, 66UDI a KIP/Y2ZIN (rozšiřující studium)

Kurz: KIP/7ZAIN, 2ZAIN, XZAIN, 6PUDI, 66UDI a KIP/Y2ZIN (rozšiřující studium)

Vážení studenti kurzů Úvod do informatiky/Základy informatiky,

prosím pročtěte si pečlivě tuto zprávu. I když obsahuje informace pro několik forem výuky, mnoho informací je společných. Primárně je určena pro studenty distanční a kombinované formy výuky oboru Aplikovaná informatika na KIP PřF OU, ale uvedené studijní zdroje mohou využít i studenti prezenčního studia a rozšiřujícího studia informatiky. Zvláště pokud by došlo k zákazu prezenční výuky jako v minulosti (COVID nebo Energie), je možno i pro prezenční studenty absolvovat tento kurz distanční formou (ale to nastane jen pokud buď bude oficiálně zrušena výuka, nebo někteří prezenční studenti nemohou dlouhodobě z objektivních příčin na prezenční výuku docházet). Není třeba nějak specificky žádat, ale upozorněte mne na to, a prostě budete studovat pomocí nahraných přednášek, můžete se klidně zúčastnit sobotní distanční výuky, budete-li chtít. Požadavky pak budou shodné s distančním studiem – 4 korespondenční úkoly místo 2 testů na PřF nebo 2 korespondenční úkoly místo 1 testu na PdF, které odevzdáte do systému Moodle nejlépe do konce roku (resp. týden před koncem zkouškového období).

Tento kurz vám má dát základní přehled o disciplínách teoretické informatiky na úrovni principu pojmů a vlastností klíčových pro celý obor informatika (formálněji pojaté kurzy v této oblasti jsou součástí dalšího studia v Bc. a NMgr. stupni).

Jako základní zdroj informací doporučuji online kurz v systému Moodle:

https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=5096

Prosím všechny studenty (všech forem), aby se do kurzu přihlásili (bez hesla). Je to dobrý prostředek nejen pro odevzdávání úkolů, materiály ke studiu, ale i diskusi obecnějšího rázu.

Tento kurz obsahuje nejen mou studijní oporu, která pro vás bude zřejmě základním zdrojem studia, ale také odkazy doplňkové materiály a speciální multimédiální doplňkový balíček s testy, interaktivními aplikacemi apod.

https://web.osu.cz/~Habiballa/files/uvdoi.zip

Také chci upozornit na velmi kvalitní materiály kolektivu prof. Jančara z FEI VŠB pro kurz Teoretická informatika, který vám mohu vřele doporučit pro studium (v případě, že by nestačily mé materiály).

http://www.cs.vsb.cz/jancar/TEORET-INF/teoret-inf.htm

Kurz v Moodle je přístupný bez klíče, je otevřen studentům bez rozdílu formy studia, tudíž doporučuji všem se do kurzu přihlásit a využívat jej nejen jako zdroj informací, ale také lze velmi dobře využít Fóra kurzu pro diskuzi (nejen s vyučujícím, ale i s kolegy studenty). Své dotazy ale ideálně směřujte do fóra MS Teams, který je na rychlou komunikaci mnohem lepší – viz níže) – odpověď může pomoci i dalším studentům.

Dalším novým a důležitým doplňkem výuky je pak tým v MS Teams (Office 365). Můj kurz se jmenuje ZAIN – Základy teoretické informatiky a je k němu vygenerován kód pro samozápis: ebok7co

S tímto kódem zvolte připojení k novému týmu (instrukce k používání O365 jste dostali na zápisu, resp. Úvodu do studia). Teams budeme používat především pro operativní komunikaci a v případě nutnosti k realizaci online konzultací. Já vždy v kanálu obecné upozorním na Online hovor a budu jej také nahrávat (ale pozor v kanálu online výuka). Také je zde přístup k materiálům, pokud byste nevyužili Moodle. Odborné dotazy bych doporučil řešit přes Teams v chatu v tomto kurzu, kde je to mnohem lépe interaktivní. I když se automaticky nahrává v daném kanálu do adresáře Recordings, pro lepší orientaci je umístím v Obecných souborech do adresáře 2022Zaznamy a budou jednotlivé soubory budou vždy označeny kódem předmětu, např. 2ZAIN_T1 – tutoriál pro kombinované a distanční studium č.1.

Také doporučuji záznamy z minulých let, pokud byste chtěli studovat dopředu prezentace v systému MS Teams (v rámci vašeho přístupu do Office365 OU) a to v adresáři 2021Zaznamy podle zmíněných kódů předmětu (7ZAIN bude časově nejobsáhlejší).

Specifický průběh distančního studia:

Během semestru jsou organizovány sobotní tutoriály (nemělo by jít jen o klasickou přednášku, ale také o diskuzi na nastudovanou látku případně shrnutí nejdůležitějších pojmů). Studenti během semestru zpracují 4 korespondenční úkoly a odevzdají je do systému Moodle. Na základě vyřešení všech či části úkolů pak je u zkoušky stanovena známka (úkoly tvoří stěžejní část hodnocení). V případě zákazu prezenční výuky bohužel nebude možné ovšem tutoriály uskutečňovat. Pak budu komunikovat s vámi prostřednictvím Moodle a Teams.

Specifický průběh kombinovaného studia:

Platí vše jako u distanční formy, ale navíc jsou organizovány páteční praktické semináře.

Specifický průběh prezenčního studia: (Domluvíme se na podrobnostech na první přednášce v úterý 20.9., jsme bohužel v rekonstrukci budovy A a proto omluvte omezené prostory na budově C – kapacita místnosti C103 byla navýšena na 94. Pokud by nestačila, domluvíme se na rozdělení skupin)

Studenti prezenční formy absolvují přednášky a cvičení. Přednášky sice nejsou povinné, ale doporučuji je navštěvovat, aby na cvičení mohla výuka probíhat efektivně. Pokud se z nějakých důvodů nemůžete zúčastňovat přednášek (např. kolize u nepreferovaných kombinací, studenti z PdF, apod.), doporučuji nahradit alespoň záznamy pro tento rok, které budou vznikat nebo přednáškami z minulých let v Teams nebo jinými uvedenými zdroji nebo lze po domluvě navštěvovat i sobotní a páteční výuku pro jiné formy, ale to závisí na kapacitních možnostech učeben (nebo lze využít postup uvedený na začátku emailu). Cvičení jsou odlišná podle kurzu – KIP/7ZAIN (2+2) pro studenty PřF, KIP/6PUDI (2+1) pro studenty PdF, kde bude zohledněna nižší dotace předmětu pro cvičení. V rámci předmětu pak budou stěžejní 2 testy na řešení praktických úloh, které jsou pro hodnocení předmětu nejdůležitější (PdF 1 test). U zkoušky pak budu vycházet z hodnocení testů, v případě nižších bodových výsledků se zaměříme na otázky, které souvisí s tématy, ve kterých výsledky nebyly dobré, tj. neexistuje nějaký nutný limit testů pro realizaci zkoušky.

Výuka v rozšiřujícím studiu pak probíhá individuálně – domluvíme se na specifických tutoriálech pro tuto formu studia a kurz bude mít i vlastní Moodle kurz.

Mým cílem je, aby vám studium v kurzu přineslo základní přehled o otázkách teoretické informatiky a jejího využití v informatice obecně. Tedy nebojte se, že kurz je zaměřen na formalizaci pojmů (k tomu se dostaneme až v dalším studiu), jde o pochopení principů a důsledků pro praktickou práci informatika. Jde spíše o to, abyste získali základní přehled a pochopili pojmy jako formální jazyk, automat, Turingův stroj, rozhodnutelnost problémů, časová složitost, logické základy dedukce. Tedy mi nejde o nějaké encyklopedické znalosti, ale abyste si na praktických příkladech tyto pojmy uvědomili. Zároveň se nebojte, budu brát v úvahu i prostorová omezení katedry v tomto roce a jejich dopad na výuku a hodnocení.

Přeji vám do studia hodně sil Hashim Habiballa