Pokyny ke kurzu Gramatiky a jazyky LS 21/22

Kurz: KIP/7GRAJ, GRAJA, XGRAJ, XGRJA, 2GRAJ, 2GRJA

Vážení studenti kurzů Gramatiky a jazyky/Teorie jazyků a automatů,

V tomto semestru bychom již měli mít výuku v běžném režimu, ale přesto budeme ve výuce využívat také komunikaci pomocí MS Teams v kombinaci s LMS Moodle. Tým bude společný pro všechny formy studia, přednášky a cvičení budeme realizovat v dobu naplánovanou v rozvrhu (tj. přednáška v Út 10:50 a pak by následovalo cvičení v prezečním studiu a pro kombinované a distanční studium sobotní tutoriály dle rozvrhu). Vše budu nahrávat v prezenčním i distančním studiu, takže pokud by vám termín přednášky/tutoriálu nevyhovoval – lze shlédnout offline v kanálu online výuky v souborech – nahrává se do Recordings, resp. průběžně to budu i do obecných souborů kopírovat. Případně je v obecném kanálu v souborech již bohatá sbírka nahrávek z minulého roku.

Prosím tedy studenty všech forem, aby se přihlásili do MS Teams O365 týmu – Gramatiky a jazyky – 7GRAJ, XGRAJ, 2GRAJ – LS 20/21 – kurz je dostupný pomocí kódu: zvo8t8h

V kanálu Obecné budeme řešit organizační problémy, v kanálu Online výuka pak budou probíhat přednášky, cvičení a konzultace.

V LMS Moodle je připraven kurz: https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=4526

Zde budou dostupné materiály ke studiu a zejména zde můžete odevzdávat korespondenční úkoly (distanční studium, v prezenčním studiu budeme psát 2 testy). Kurz je dostupný bez klíče.

Informace ke kurzu lze nalézt také v portálu a odkazy jsou také na mé webové stránce https://web.osu.cz/~Habiballa/vyuka/gramatiky-a-jazyky/

V prezenčním studiu budeme mít během semestru 2 testy – z nich pak přepočtu hodnocení zkoušky na 100 b. Pokud by někdo nezískal dostatek bodů z testů, bude ještě vyzkoušen z teorie ve zkouškovém období. V distančním a kombinovaném studiu jsou rámci kurzu v Moodle 4 korespondenční úkoly, které budou tvořit hodnocení zkoušky (tedy stačí splnění alespoň 2 úkolů na E). Tyto úkoly ve výjimečných případech i v prezenčním studiu nahradí 2 testy a zkoušku – ale pouze v závažných případech, kdy nebude možné splnit testy.

Prosím tedy, abyste se nyní zejména přihlásili do Teams a Moodle, abychom spolu mohli komunikovat. Organizační věci pak ještě vyřešíme na první přenášce resp. na prvním tutoriálu.

Určitě se nebojte, máte již základ z předchozího studia a tedy se do oblasti bezkontextových jazyků a syntaktické analýzy jistě dokážete dostat.

Srdečně zdraví Hashim Habiballa